Ademix Akrilik 600

Ademix Akrilik 600

Title:

Description:

TANIM

Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileșenli, UV dayanımlı, esnek bir su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

•İç ve dıș mekanlarda,
•Yatay ve düșey yüzeylerde,
•Betonarme, galvaniz, çinko, alüminyum ve sac gibi değișik yüzeylerde,
•Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,
•Düz ve eğimli çatılarda,
•Baca kenarları,su arkları, saçak ve oluklarda, •Teras ve balkonlarda kullanılır.

AVANTAJLAR

•Çok elastiktir, düșük sıcaklıklarda bile elastiki- yetini korur.
•Fırça veya rulo ile kolay ve hızlı uygulanır. •Yüksek aderans sağlar.

•Su buharı geçirimli olup betonun nefes alma- sını sağlar.
•Su bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir.
•UV dayanımlıdır.

•Sipariș üzerine çeșitli renklerde imal edilebilir. •Ek yeri olușturmaz.
•Solvent içermez, zehirsizdir.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

•Uygulama yüzeyinin kürünü almıș olmasına dikkat edilmelidir.
•Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapıșmayı önleyici maddelerden temizlen- miș olmalıdır.

• Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi

tutunmamıș sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmeli
•Dik köșeler uygun șekilde perdahlanmalıdır.

UYGULAMA BİLGİLERİ

• ADEMİX AKRİLİK 600 yüzeye fırça ve rulo ile her kat 1-1,5 mm film kalınlığı olușturacak șekilde üç kat uygulanmalıdır.
• İlk kat %50su ile inceltilerek uygulanır. İkinci kat %30 su ile inceltilerek uygulanır. Üçüncü kat su eklenmeden uygulanır.

• Hava koșullarına bağlı olarak 4-5 saatte kurur.Bir kat tam kurumadan diğer kat sürül- memelidir.
• Su basıncına karșı veya gezilebilir çatılarda iki kat su yalıtım filesi kullanılması tavsiye edilir. ADEMİX AKRİLİK 600,5 gün sonra mekanik dayanım kazanır,7 gün sonra su geçirmez hale gelir. Son dayanıma 14 gün sonra ulașır.

• Delinmeye ve darbelere karșı korunmalıdır.

TÜKETİM

Düșey yüzeyler için 0,3kg/m2
Yatay zeminlerde(çatı,teras vs.) 0,5kg/ m2 Oluk ve su arklarında Ikg/ m2
(En az iki kat sürülmelidir. Teras,çatı ve oluklar- da üç kat uygulanması tavsiye edilir.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüș: Beyaz renkli stiren akrilik esaslı Uygu- lama Sıcaklığı: +5°C ile +35°C arası Kopmada Uzama: > %60014 gün
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği: w < 0,1 kg/(m2.h0,5) (EN 1062-3)

C02 Geçirgenliği: CO2 SD > 50 m (EN 1062-6) Su Buhar» Geçirgenliği: Sınıf I SD < 5 (EN ISO 7783-2) Katlar Araș» Bekleme Süresi: 4 saat (20°C) Kullanıma Alma Süresi: 5 – 7 gün Servis Sıcaklığı: -20°C / +80°C

DİKKAT

• 5°C’nin altında ve +35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
• Donmuș, 24 saat içerisinde donma riski olan Uygulamadan kaçınınız.
• Islak ve rutubetli zemine uygulanmamalıdır. • Ürün uygulaması bittiğinde veya ara verildi- ğinde kapağını açık bırakmayınız.

SAĞLIK VE EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iș ve ișçi sağlığı kurallarına uygun
iș elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora bașvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erișemeyeceği yerlerde depolanma- lıdır.

RAF ÖMRÜ

Açılmamıș ambalajında kuru ortamda 12 aydır.
Category
Su Yalıtım Sistemleri