İç Cephe Astarı

İç Cephe Astarı

Title:

Description:

TANIM

Stiren akrilik bağlayıcı esaslı, mat bir iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Yeni ve eski boyalı yüzeylerde üstün yapıșma sağlayan, kabar- mayan, iz bırakmadan kolayca uygulanabilen bir iç cephe boyası olan ADEMİX İç Cephe Astarı, yüksek örtücü özelliğe ve su kaldır- ma kabiliyetine sahiptir. Su bazlı yapıya sahip olduğundan dolayı rahatsız edici bir kokusu yoktur, teneffüs edilebilir.

UYGULAMA ALANLARI

İnce sıva, brüt beton, beton plaka, ahșap, alçı sıva, alçı plaka ve benzeri tüm iç yüzeylere uygulanabilir.

TEKNİK VERİLER

Yapısı: Stiren Akrilik
Tüketim: 65-100 (g/m2)
İncelticisi: Su
İnceltme Oranı: %15-30
Kuruma: Dokunma: 1-2 saat, Tam: 4-5 saat. Yoğunluk: 1,62 ± 0,05 (g / ml)

UYGULAMA

Kabarmıș ve eski boyalı yüzeylerin tamamına hafif zımpara ya- pıldıktan sonra temiz, kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yüzeye alçı veya plastik macun çekilerek, kuruduktan sonra zımparalanır. İç cep- he astarı % 10-15 oranında su ile inceltilerek fırça veya rulo ile tek kat olarak uygulanır. Yeni sıvanmıș yüzeylerde, yüzeye boya uygulamasına geçebilmek için en az 28 gün beklenmelidir. Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıștırılmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +5oC ile +35oC arasında olmalıdır. Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapılacaksa, daha iyi tutunmayı sağlamak amacıyla yüzey önce zımparalanarak, sağlam bir yüzey olușturulmalıdır.

UYARILAR

S2: Çocukların erișemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.
S46: Yutulduğunda derhal doktora danıșınız; kabı veya etiketi gösteriniz.
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmıș kapta saklayınız.
Kanalizasyona dökmeyiniz.

DEPOLAMA

Oda sıcaklığında ağzı açılmadan en az 1 yıl.
Category
İç Cephe Boyaları